Onderhoudstechnologie

Introductie

Houdt u zich in uw werk bezig met industrieel onderhoud en wilt u zich daarin verder professionaliseren? Werkt u als technisch specialist in bijvoorbeeld de proces- of voedingsmiddelenindustrie, dan wel de energie- of transportsector en heeft u beroepsmatig te maken met industrieel onderhoud? Wilt u op de hoogte blijven van de laatste trends en innovaties, verder professionaliseren of doorgroeien naar een managementfunctie? Dan is de post-bachelor-opleiding Onderhoudstechnologie iets voor u. Tijdens deze opleiding krijgt u alle benodigde theoretische en praktische tools aangereikt en leert u anders –in termen van waardevermeerdering- denken over de functie van onderhoud binnen uw organisatie. De opleiding biedt u de kans om in relatief korte tijd uw kennis over het brede gebied van de onderhoudstechnologie naar een hoger niveau te tillen.

Leerdoelen

Na het volgen van deze opleiding beschikt u over een stevige basiskennis van het brede werkterrein van industrieel onderhoud. Zo bent u in staat de juiste onderhoudsbehoefte in kaart te brengen en een bijbehorend onderhoudsplan op te stellen. U kunt de onderhoudstechnieken in de praktijk toepassen en u weet hoe u het totale onderhoudsproces het beste kunt sturen. Daarbij heeft u geleerd hoe de onderhoudsfunctie kan bijdragen aan vergroting van de bedrijfsomzet en de verbetering van kwaliteit.

Deelname

Voor het volgen van de opleiding is een hbo- of een daaraan gelijkwaardig diploma gewenst. Een relevant MBO-diploma in combinatie met voldoende werkervaring biedt in veel gevallen ook een goede vooropleiding. Het is wenselijk enige jaren praktijkervaring in het werkgebied te hebben. Toelating vindt plaats in overleg met de cursusleiding.

Structuur van de opleiding

Deze geaccrediteerde opleiding is ontwikkeld vanuit de praktijk; cases en uitwisseling van ervaringen met medecursisten vormen dan ook een belangrijk onderdeel van de lessen. De opgedane kennis kunt u direct weer toepassen in uw eigen werkomgeving. Ook uw afsluitende werkstuk gaat over een onderwerp uit uw eigen beroepspraktijk. De lessen worden afgewisseld met lezingen van professionals uit het werkveld. Als u alle tentamens, de werkstukken voor de deelvakken en uw eindopdracht met een voldoende resultaat heeft afgerond, ontvangt u een diploma van de Stichting Post Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland met vermelding van de studielast (980 studiebelastingsuren). De opleiding duurt 1 jaar.

Na deze opleiding is de opleiding Onderhouds en Management en/of Projectmanagement for Engineers een mooie aanvulling. Verder heeft de opleiding een goede aansluiting op de Master of Engineering.

Inhoud

"Kunnen we met de onderhoudsfunctie geld verdienen?",  "Hoeveel onderhoud is juist genoeg?" en "Wat draagt het onderhoud bij aan het bedrijfsresultaat?" Dit zijn de vragen die centraal staan in de post-bachelor-opleiding Onderhoudstechnologie. Onderhoudstechnologie is het in kaart brengen van de juiste onderhoudsbehoefte, het goede onderhoudsconcept en het sturen van het onderhoudsproces.

 

De volgende onderwerpen komen aan bod:  

  • onderhoudsconcepten en -plan

  • lean en continu verbeteren

  • onderhoudsmanagementtechnieken

  • conditiebewaking en inspectiemethoden

  • onderhoudsbewust ontwerpen

  • materiaalkennis, schadeanalyse en reparatietechnieken

 

Heb je interesse in, of vragen over deze opleiding, neem dan contact met ons op.