BEROEPSOPLEIDING

PIPELINER

Introductie

Vanuit een toenemende vraag naar uitvoerende vakspecialisten start de Litecad Campus in september 2021 met de nieuwe Beroepsopleiding Pipeliner. De opleiding is een gezamenlijk initiatief van Pipeliner en de Litecad Campus.

 

Partijen die meewerken aan deze opleiding zijn o.a. A. Hak, Denys, GAP Engineering & Project Management B.V., Hommema, NAM, Rotterdam-Rijn pijpleiding en Visser&Smit Hanab.

 

Buisleidingtransport is veilig, geruisloos en duurzaam en daarmee een transportmiddel voor het heden en de toekomst. Gas, water, olie, chemische prodcuten en vele andere stoffen worden door leidingen getransporteerd en met de energietransitie voor de deur is de kans groot dat veel bestaande leidingen een nieuwe toepassing krijgen.  Er is een dringende behoefte aan goed opgeleide mensen, die kunnen meehelpen deze toekomstige plannen uit te voeren. Bovendien zijn de huidige leidingen aan een upgrade toe en dat is een hele klus. Veiligheid gaat daarbij boven alles.

Doelgroep

De opleiding is voor mensen met minimaal MBO4 werk-/denkniveau en in het bezit van een technische vooropleiding, bij voorkeur in de richting Werktuigbouw, Civiele Techniek of Infrastructuur. Het geeft  medewerkers werkzaam in de branche een totaaloverzicht en kennis over het gehele vakgebied.

Deelname

Om zo veel mogelijk te leren van en met elkaar is de beoogde samenstelling van de deelnemers een brede mix vanuit aannemers, leveranciers, beheerders én leidingeigenaren. Er ontstaat zo meer begrip en waardering voor elkaars specialisme omdat achtergronden, beweegredenen en denkwijzen vanuit verschillende invalshoeken in de diverse fases van de levensduur van een leiding aan de orde komen. Met de opgedane kennis en ervaring zijn deelnemers in staat proactief consequenties te overzien en risico’s in te schatten bij de uitvoering van hun werk.

Inschrijven

Voor inschrijving hebben wij de volgende gegevens nodig:

Deze informatie wordt vooraf gedeeld met de trainers. Het is van belang een multidisciplinaire groep te creëren, hierbij wordt dan ook rekening gehouden bij de toelating.  We hanteren een maximum van vier deelnemers per organisatie.

Structuur van de opleiding

Het is een praktijkgerichte deeltijdopleiding die wordt verzorgd door vakspecialisten uit de branche. De stof wordt getoetst aan de hand van praktijkopdrachten, cases en projecten.

Het is van belang dat deelnemers gedurende de opleiding werkzaam zijn in de branche zodat het geleerde ook direct in de praktijk toegepast kan worden. Het programma wordt ondersteund door diverse excursies.

Er is wekelijks les op de dinsdagavond van 16.30 uur tot 21.30 uur, met een dinerpauze van 18.00 uur tot 18.30 uur. De opleiding duurt één kalender jaar, met 36 lesavonden in totaal.

De deelnemer krijgt toegang tot de Campus LMS omgeving.

Inhoud

De opleiding is opgebouwd uit de volgende modules:

 • Kick-Off
 • Aanleg

 • Damwanden, Grondkerende constructie en Heien

 • Sleufloze technieken

 • Grondmechanica

 • Pijpmechanica

 • Materiaalkennis, breder dan alleen gas

 • Lassen

 • Niet-Destructief Onderzoek

 • Integriteit pijpleiding

 • Corrosie

 • Kathodische Bescherming

 • Wetgeving, Milieu en Pijpspecifieke wetgeving

 • NEN 3650 en 3651

 • KLIC

 • Bronnering, Ontrekken, Objecten Schouwen

 • Inspectie – Keuring

 • Calculeren en Werkvoorbereiding

 • Tekeninglezen Civiel en WTB

 • Traceren en GiS

 • Veiligheid

Bij alle modules is er aandacht voor de ontwerpfase, de constructie en onderhoud.

Naast technische kennis is er ook aandacht voor administratieve vaardigheden, projectmatig werken, Lean, communicatie en professioneel gedrag.

 

Heb je interesse in, of vragen over deze opleiding, download dan de flyer of neem contact met ons op.